Κριτήρια DSM-V

Κάνεις βουλιμικά επεισόδια; (επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας, στα οποία καταναλώνεις ποσότητα τροφής η οποία είναι εμφανώς μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσαν να καταναλώσουν οι περισσότεροι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου και κάτω από όμοιες περιστάσεις)

Οδηγείσαι επανειλημμένα σε συμπεριφορές που εμποδίζουν την αύξηση του βάρους σου, όπως η πρόκληση εμετού, η κακή χρήση καθαρτικών ή διουρητικών;

Τόσο τα βουλιμικά επεισόδια, όσο και οι συμπεριφορές που εμποδίζουν την αύξηση του βάρους σου (αντισταθμιστικές συμπεριφορές) εμφανίζονται τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα τους τελευταίους 3 μήνες;

Η αξιολόγηση του εαυτού σου επηρεάζεται σημαντικά από το σχήμα του σώματός σου και το βάρος σου;

1