Ψυχογενής βουλιμία

Τα χαρακτηριστικά της ψυχογενούς βουλιμίας

Σε αντίθεση με την ψυχογενή ανορεξία που λόγω της ισχνότητας γίνεται εύκολα και γρήγορα αντιληπτή, η ψυχογενής βουλιμία είναι μία “κρυφή” ψυχική πάθηση. Η ντροπή για την απώλεια του ελέγχου ή/και για την πρόκληση εμέτων κάνει το άτομο να προσπαθεί να κρύψει την ύπαρξή της. Το γεγονός ότι η διαταραχή δεν συνοδεύεται από τις εμφανείς ιατρικές επιπλοκές και την σταδιακή εξασθένιση των σωματικών δυνάμεων της ψυχογενούς ανορεξίας, επιτρέπει στην διαταραχή να παραμείνει κρυφή για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς το άτομο διατηρεί στο ακέραιο τη λειτουργικότητά του.

Όσο περνάει ο χροόνος που το άτομο είναι παγιδευμένο στην διαταραχή η αντίστασή του στα βουλιμικά επεισόδια μειώνεται με αποτέλεσμα η σταδιακή αποδοχή της κατάστασης να οδηγεί στην παραίτησή του από την προσπάθεια να τα αποφύγει.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ψυχογενής βουλιμία αναδεικνύεται σε ρυθμιστή της καθημερινότητας του ατόμου.

Γιατί παθαίνει κανείς ψυχογενή βουλιμία

 

  • Η αιτιοπαθογένεια της διαταραχής είναι πολυπαραγοντική και συγκεκριμένα παίζουν ρόλο οι γενετικοί παράγοντες, ο ρόλος της οικογένειας, στην ανάπτυξη του ατόμου, ο ρόλος της η προσωπικότητα και η επίπτωση των γεγονότων ζωής, και πιο ειδικά της κακοποίησης στην παιδική ηλικία

 

  • Η γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση εστιάζει στο φαύλο κύκλο της ψυχογενούς βουλιμίας στον οποία κεντρικό ρόλο έχει η χαμηλή αυτοεκτίμηση της ασθενούς:
final_pies-12

Η θεραπεία της ψυχογενούς βουλιμίας

 

Η αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας είναι κυρίως ψυχοθεραπευτική. H δεύτερη επιλογή είναι η φαρμακευτική αγωγή. Αναλυτικότερα για τη θεραπεία της ψυχογενούς βουλιμίας είναι σημαντικό να τονίσουμε τα παρακάτω σημεία:

 

  • Οι δύο βασικές θεραπευτικές μέθοδοι (φαρμακοθεραπεία και ψυχοθεραπεία) δεν είναι απαγορευτικό να εφαρμοστούν μαζί αν και υπάρχει η διεθνής τάση να εφαρμόζονται “εν σειρά”, δηλαδή να επιλέγεται μια κατεύθυνση και όταν δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα να προστίθεται και η δεύτερη

 

  • Αν και υπάρχουν πολλά μοντέλα και προσεγγίσεις για τη ψυχοθεραπεία της Ψυχογενούς Βουλιμίας οι περισσότερες μελέτες καταδεικνύουν την Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία ως την καταλληλότερη θεραπεία για την αντιμετώπιση της Ψυχογενούς Βουλιμίας. Άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν δοκιμαστεί είναι η διαπροσωπική θεραπεία, η οικογενειακή θεραπεία, η διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία και η ομαδική ψυχοθεραπεία.

 

  • Τα αντικαταθλιπτικά σκευάσματα και ειδικότερα η φλουοξετίνη, φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στην μείωση των συμπτωμάτων της ψυχογενούς βουλιμίας.

 

  • Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διευκρινιστεί η αποτελεσματικότητα των παραπάνω παρεμβάσεων στην Ψυχογενή Βουλιμία. Τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι αρκετά ενθαρρυντικά

 

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η οποιαδήποτε λήψη φαρμακευτικής αγωγής πρέπει να γίνει στα πλαίσια συνεργασίας με τον ειδικό ψυχίατρο που είναι και ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει για το αν κρίνεται απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής καθώς και για το καταλληλότερο σκεύασμα για τον πάσχοντα

Η πορεία της ψυχογενούς βουλιμίας

 

 

1.Έχει βρεθεί ότι εμφανίζεται επιδείνωση της γενικής ψυχοπαθολογίας τα πρώτα 2 έτη μετά την ολοκλήρωση θεραπείας για την ψυχογενή βουλιμία και βελτίωση στα 6 έτη μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

 

2.Μετά από 12 έτη παρακολούθησης το 41% των ασθενών που έπασχαν αρχικά από ψυχογενή βουλιμία παρουσίαζαν κάποια μορφή ψυχικής νόσου.

 

3.Η πορεία της διαταραχής γενικά είναι περισσότερο ευνοϊκή στους εφήβους σε σύγκριση με τους ενήλικες

final_pies-14
1